Ainoakodit rakennetaan Suomessa omilla tehtailla

Pientalorakentamisen kotimainen tuotanto tukee paikallista kasvua ja kestävää kehitystä. Jokainen Ainoakoti rakennetaan DENin omilla tehtailla Nivalassa ja Alajärvellä suomalaisesta puutavarasta.

Ainoakoti-puuelementtitalot valmistetaan Nivalassa Pohjois-Pohjanmaalla ja -hirsikodit Alajärvellä Etelä-Pohjanmaalla. Molemmat tehtaat ovat DEN Finlandin omia tehtaita. Ainoakoti on DEN Finlandin ja Keskon yhteistyömerkki, ja muita DEN Finlandin talobrändejä ovat Designtalo ja Finnlamelli. DEN Finland on Suomen suurin pientalotoimittaja, ja tänä vuonna DEN toteuttaa yli 530 kotia.

Kotimainen tuotanto edistää työllisyyttä

DEN työllistää Suomessa suoraan yli 400 henkilöä ja välillisesti huomattavasti enemmän.

Rakentamisen eri vaiheet suunnittelusta materiaalien valmistukseen ja rakentamisesta logistiikkaan työllistävät oman vakituisen henkilöstön lisäksi satoja paikallisia alihankkijoita.

Kotimainen tuotanto edistää kestävää kehitystä

DENin vastuullisuustyön painopisteitä strategiakaudella 2021–2025 ovat ympäristö, turvallisuus ja terveellisyys, sekä hyvä hallintotapa.

Omilla tehtailla ja valvotuissa tuotantoketjuissa vastuullisuutta on helpompi seurata, mitata ja kehittää edelleen. Esimerkiksi Alajärven-tehdas on lämmön suhteen omavarainen, sillä sahauksesta syntyvä puru käytetään lämmöntuotantoon ja ylijäämä myydään pelleteiksi. Molemmilla tehtailla käytetään vain uusiutuvaa energiaa. Ainoakodeissa käytettävä puu on peräisin suomalaisista metsistä ja 90-prosenttisesti PEFC-sertifoitua. Puutavara ostetaan kotimaisilta sahoilta ja raaka-aineen alkuperä on selvitettävissä.

Nivalan- ja Alajärven-tehtailla elementit ja hirret säilytetään ja käsitellään säältä suojassa, ja nopea pystytys työmaalla säältä suojaan pitää rakenteet turvallisina. Hirsitaloissa on tutkitusti erinomainen sisäilma, ja elementtitaloissa käytettävät laadukkaat runko- ja eristemateriaalit pitävät myös huolta sisäilman laadusta.

DENillä työturvallisuutta parannetaan jatkuvasti, ja omia innovaatioita ovat esimerkiksi tehtaiden hengitysilman laadun parantaminen oikean ilmankosteuden avulla sekä työmailla käytettävä oma, patentoitu telinejärjestelmä, joka estää putoamisen korkealta.

Omat tehtaat mahdollistavat tuotannon joustavuuden

Ainoakodin tuotanto joustaa asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan, sillä omilla tehtailla erilaiset ja vaativatkin suunnitelmat pystytään toteuttamaan joustavasti. Tuotantoa pystytään myös ohjailemaan markkinatilanteen mukaan, ja kiireisenä aikana tehtaat pyörivät useammassa vuorossa.

Tavoitteena hiilijalanjäljen pienentäminen

DEN aloitti hiilijalanjälkilaskennan vuonna 2021. Vuonna 2022 hiilijalanjälki pieneni yhdeksän prosenttia, vaikka rakentamisen volyymi kasvoi. Liikevaihtoon suhteutettuna hiilijalanjälki pieneni lähes 16 prosenttia. 75 % hiilijalanjäljestä syntyi materiaaleista ja raaka-aineista, 21 % valmiiden rakennusten elinkaaren aikana ja 4 % tuotantoprosessista. DENin tavoitteena on pienentää hiilijalanjälkeä ja lisätä hiilineutraalien tuotteiden osuutta.