Ainoakodille kumppanit ovat enemmän kuin toimittajia

Vuosittainen kumppanikokemustutkimus osoittaa, että Ainoakodin yhteistyökumppaneiden tyytyväisyys on noussut huomattavasti viime vuodesta, vaikka se oli jo aiemmin hyvällä tasolla. Ainoakodin kumppanit ovat pitkäaikaisia yhteistyötahoja, joiden kanssa toimintaa kehitetään yhdessä.

Yhteistyökumppanit toimittavat ovet ja ikkunat, kattoristikot ja vesikatteet, kodinkoneet ja kiintokalusteet sekä tekevät perustukset, pystyttävät hirsikehikot ja elementit, maalaavat, tapetoivat ja rakentavat tulisijat. Usein myös logistiikka, eli kuljetus, huolinta ja välivarastointi hoituu kumppanien toimesta.

Ainoakodin kumppaneita ovat esimerkiksi Perustava Oy, joka rakentaa kaikkien Ainoakotien perustukset, sekä BSH Kodinkoneet, joka toimittaa Boschin kodinkoneet kaikkiin kohteisiin. Perustavan toimitusjohtaja Sampo Jäntti ja BSH Kodinkoneiden avainasiakaspäällikkö Timo Honkala kehuvat yhteistyötä, joka on enemmän kuin perinteinen asiakas-toimittajasuhde.

Eteenpäin menemisen kulttuuri ja aito halu tehdä kumppaneina töitä

Ainoakoti on osa DEN Finland Oy:ta, Suomen suurinta pientalorakentajaa.
Timo Honkala kiittelee, että DENin kanssa yhteistyö on yhteistyötä sen varsinaisessa merkityksessä.

“Koemme, että tavoittelemme DENin kanssa yhteistä päämäärää, eli tyytyväistä asiakasta. Olemme molemmat kiinnostuneita tietämään, mitä asiakkaat markkinoilla haluavat ja kehitämme yhdessä valikoimaa siihen suuntaan, asiakaslähtöisesti. Myös meidän tarpeemme on otettu huomioon ja meidän asiantuntemustamme hyödynnetty.

Jäntti kiittelee myös sitä, että kumppaneita ollaan paitsi johdon ja liiketoiminnan kehittämisen tasolla, myös kenttätasolla.

Kiitosta toimivasta viestinnästä

Viestinnässä on aina parannettavaa ja se nousi myös tämän vuoden kumppanikokemustutkimuksessa kehittämiskohteeksi. Toisaalta viestinnästä tuli myös kiitosta.

“Viestintä sujuu hyvin. Meitä kuunnellaan ja meiltä kysytään, haluamme oppia toisiltamme puolin ja toisin. Me tiedämme koko ajan, miten toisillamme menee, ja haluamme yhdessä kehittää asioita eteenpäin”, Jäntti kertoo.

“Kumppaneiden Extranet on erittäin poikkeuksellinen järjestelmä ja toimiva työkalu. Sen kautta kumppanit pääsevät tarkastelemaan tilauskantaa, mikä helpottaa myös meidän liiketoimintamme ennustettavuutta”, Honkala kehuu.

Tiedon ja näkymien jakamisen tarve on suuri erityisesti nykyisen kaltaisessa tilanteessa, jossa ennustettavuus on tavallista vaikeampaa. Siksi viestintää kehitetään edelleen, ja dialogin parantamiseksi Ainoakodilla onkin jo etsitty keinoja, joita aletaan testata yhdessä kumppaneiden kanssa. Esimerkiksi säännölliset kokoukset ja tiheämmät epämuodolliset puhelinkeskustelut parantavat tiedonkulkua puolin ja toisin.

Kumppanikokemustutkimus toteutetaan vuosittain – tyytyväisyys nousi voimakkaasti

Ainoakoti on K-Raudan ja DEN Finlandin yhteistyömerkki. DEN Finland tutkii vuosittain yhteistyökumppaneiden tyytyväisyyttä kumppanikokemustutkimuksella, jonka tämän vuoden tulokset ovat häkellyttävän hyviä. Kumppanit ovat olleet aiemminkin tyytyväisiä, mutta viimeisen vuoden aikana tyytyväisyys on noussut erityisen paljon. Kumppanityytyväisyyttä mitataan NPS-suositteluindeksillä, joka vuonna 2023 nousi lukemaan 71, kun se vuotta aikaisemmin oli 54.

Tutkimuksen mukaan kumppanit ovat erityisen tyytyväisiä tilaus- ja toimitusprosessien selkeyteen ja toimivuuteen, sovituista asioista kiinni pitämiseen sekä haluun kehittää toimintaa pitkäjänteisesti saadun palautteen perusteella.

Tavoitteena kumppanikokemuksen jatkuva parantaminen

Kumppanikokemustutkimuksen tavoitteena on paitsi selvittää kumppaneiden tyytyväisyyttä myös kehittää yhteistyötä entistä toimivammaksi saadun palautteen perusteella.

Ainoakodilla ollaan sitouduttu jatkamaan avointa ja läpiväkyvää vuorovaikutusta kumppaneiden kanssa sekä varmistamaan, että yhteistyö sujuu jatkossakin kaikkien osapuolten kannalta sujuvasti ja positiivisissa merkeissä. Tavoitteena on parantaa jo olemassa olevia vahvuuksia sekä käydä parannuskohteiden kimppuun aiempaa aktiivisemmin.

DENin kumppaniverkosto työllistää satoja ammattilaisia

DEN Finland työllistää välillisesti kumppaniverkostojensa kautta satoja rakennus- ja kuljetusalan ammattilaisia eri puolilla Suomea. DEN Finland on sitoutunut sosiaalisesti vastuulliseen liiketoimintaan, mikä näkyy työllistävänä vaikutuksena sekä oman henkilökunnan tyytyväisyyden lisäksi myös kumppaniverkoston tyytyväisyydestä huolehtimalla.

DENillä kumppanit otetaan mukaan kumppanikokemuksen kehittämiseen vuosittaisen tutkimuksen lisäksi myös tiiviillä yhteydenpidolla ja kumppaneiden aktiivisella kuuntelemisella.

“Meille on tärkeää, että kumppaneidemme kanssa tehty yhteistyö mahdollistaa kasvun kaikille osapuolille sekä tukee vastuullista liiketoimintaa.”