Kuukausi: lokakuu 2023

Ainoakodit rakennetaan Suomessa omilla tehtailla

Pientalorakentamisen kotimainen tuotanto tukee paikallista kasvua ja kestävää kehitystä. Jokainen Ainoakoti rakennetaan DENin omilla tehtailla Nivalassa ja Alajärvellä suomalaisesta puutavarasta.

Ainoakoti-puuelementtitalot valmistetaan Nivalassa Pohjois-Pohjanmaalla ja -hirsikodit Alajärvellä Etelä-Pohjanmaalla. Molemmat tehtaat ovat DEN Finlandin omia tehtaita. Ainoakoti on DEN Finlandin ja Keskon yhteistyömerkki, ja muita DEN Finlandin talobrändejä ovat Designtalo ja Finnlamelli. DEN Finland on Suomen suurin pientalotoimittaja, ja tänä vuonna DEN toteuttaa yli 530 kotia.

Kotimainen tuotanto edistää työllisyyttä

DEN työllistää Suomessa suoraan yli 400 henkilöä ja välillisesti huomattavasti enemmän.

Rakentamisen eri vaiheet suunnittelusta materiaalien valmistukseen ja rakentamisesta logistiikkaan työllistävät oman vakituisen henkilöstön lisäksi satoja paikallisia alihankkijoita.

Kotimainen tuotanto edistää kestävää kehitystä

DENin vastuullisuustyön painopisteitä strategiakaudella 2021–2025 ovat ympäristö, turvallisuus ja terveellisyys, sekä hyvä hallintotapa.

Omilla tehtailla ja valvotuissa tuotantoketjuissa vastuullisuutta on helpompi seurata, mitata ja kehittää edelleen. Esimerkiksi Alajärven-tehdas on lämmön suhteen omavarainen, sillä sahauksesta syntyvä puru käytetään lämmöntuotantoon ja ylijäämä myydään pelleteiksi. Molemmilla tehtailla käytetään vain uusiutuvaa energiaa. Ainoakodeissa käytettävä puu on peräisin suomalaisista metsistä ja 90-prosenttisesti PEFC-sertifoitua. Puutavara ostetaan kotimaisilta sahoilta ja raaka-aineen alkuperä on selvitettävissä.

Nivalan- ja Alajärven-tehtailla elementit ja hirret säilytetään ja käsitellään säältä suojassa, ja nopea pystytys työmaalla säältä suojaan pitää rakenteet turvallisina. Hirsitaloissa on tutkitusti erinomainen sisäilma, ja elementtitaloissa käytettävät laadukkaat runko- ja eristemateriaalit pitävät myös huolta sisäilman laadusta.

DENillä työturvallisuutta parannetaan jatkuvasti, ja omia innovaatioita ovat esimerkiksi tehtaiden hengitysilman laadun parantaminen oikean ilmankosteuden avulla sekä työmailla käytettävä oma, patentoitu telinejärjestelmä, joka estää putoamisen korkealta.

Omat tehtaat mahdollistavat tuotannon joustavuuden

Ainoakodin tuotanto joustaa asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan, sillä omilla tehtailla erilaiset ja vaativatkin suunnitelmat pystytään toteuttamaan joustavasti. Tuotantoa pystytään myös ohjailemaan markkinatilanteen mukaan, ja kiireisenä aikana tehtaat pyörivät useammassa vuorossa.

Tavoitteena hiilijalanjäljen pienentäminen

DEN aloitti hiilijalanjälkilaskennan vuonna 2021. Vuonna 2022 hiilijalanjälki pieneni yhdeksän prosenttia, vaikka rakentamisen volyymi kasvoi. Liikevaihtoon suhteutettuna hiilijalanjälki pieneni lähes 16 prosenttia. 75 % hiilijalanjäljestä syntyi materiaaleista ja raaka-aineista, 21 % valmiiden rakennusten elinkaaren aikana ja 4 % tuotantoprosessista. DENin tavoitteena on pienentää hiilijalanjälkeä ja lisätä hiilineutraalien tuotteiden osuutta.

Ainoakodille kumppanit ovat enemmän kuin toimittajia

Vuosittainen kumppanikokemustutkimus osoittaa, että Ainoakodin yhteistyökumppaneiden tyytyväisyys on noussut huomattavasti viime vuodesta, vaikka se oli jo aiemmin hyvällä tasolla. Ainoakodin kumppanit ovat pitkäaikaisia yhteistyötahoja, joiden kanssa toimintaa kehitetään yhdessä.

Yhteistyökumppanit toimittavat ovet ja ikkunat, kattoristikot ja vesikatteet, kodinkoneet ja kiintokalusteet sekä tekevät perustukset, pystyttävät hirsikehikot ja elementit, maalaavat, tapetoivat ja rakentavat tulisijat. Usein myös logistiikka, eli kuljetus, huolinta ja välivarastointi hoituu kumppanien toimesta.

Ainoakodin kumppaneita ovat esimerkiksi Perustava Oy, joka rakentaa kaikkien Ainoakotien perustukset, sekä BSH Kodinkoneet, joka toimittaa Boschin kodinkoneet kaikkiin kohteisiin. Perustavan toimitusjohtaja Sampo Jäntti ja BSH Kodinkoneiden avainasiakaspäällikkö Timo Honkala kehuvat yhteistyötä, joka on enemmän kuin perinteinen asiakas-toimittajasuhde.

Eteenpäin menemisen kulttuuri ja aito halu tehdä kumppaneina töitä

Ainoakoti on osa DEN Finland Oy:ta, Suomen suurinta pientalorakentajaa.
Timo Honkala kiittelee, että DENin kanssa yhteistyö on yhteistyötä sen varsinaisessa merkityksessä.

“Koemme, että tavoittelemme DENin kanssa yhteistä päämäärää, eli tyytyväistä asiakasta. Olemme molemmat kiinnostuneita tietämään, mitä asiakkaat markkinoilla haluavat ja kehitämme yhdessä valikoimaa siihen suuntaan, asiakaslähtöisesti. Myös meidän tarpeemme on otettu huomioon ja meidän asiantuntemustamme hyödynnetty.

Jäntti kiittelee myös sitä, että kumppaneita ollaan paitsi johdon ja liiketoiminnan kehittämisen tasolla, myös kenttätasolla.

Kiitosta toimivasta viestinnästä

Viestinnässä on aina parannettavaa ja se nousi myös tämän vuoden kumppanikokemustutkimuksessa kehittämiskohteeksi. Toisaalta viestinnästä tuli myös kiitosta.

“Viestintä sujuu hyvin. Meitä kuunnellaan ja meiltä kysytään, haluamme oppia toisiltamme puolin ja toisin. Me tiedämme koko ajan, miten toisillamme menee, ja haluamme yhdessä kehittää asioita eteenpäin”, Jäntti kertoo.

“Kumppaneiden Extranet on erittäin poikkeuksellinen järjestelmä ja toimiva työkalu. Sen kautta kumppanit pääsevät tarkastelemaan tilauskantaa, mikä helpottaa myös meidän liiketoimintamme ennustettavuutta”, Honkala kehuu.

Tiedon ja näkymien jakamisen tarve on suuri erityisesti nykyisen kaltaisessa tilanteessa, jossa ennustettavuus on tavallista vaikeampaa. Siksi viestintää kehitetään edelleen, ja dialogin parantamiseksi Ainoakodilla onkin jo etsitty keinoja, joita aletaan testata yhdessä kumppaneiden kanssa. Esimerkiksi säännölliset kokoukset ja tiheämmät epämuodolliset puhelinkeskustelut parantavat tiedonkulkua puolin ja toisin.

Kumppanikokemustutkimus toteutetaan vuosittain – tyytyväisyys nousi voimakkaasti

Ainoakoti on K-Raudan ja DEN Finlandin yhteistyömerkki. DEN Finland tutkii vuosittain yhteistyökumppaneiden tyytyväisyyttä kumppanikokemustutkimuksella, jonka tämän vuoden tulokset ovat häkellyttävän hyviä. Kumppanit ovat olleet aiemminkin tyytyväisiä, mutta viimeisen vuoden aikana tyytyväisyys on noussut erityisen paljon. Kumppanityytyväisyyttä mitataan NPS-suositteluindeksillä, joka vuonna 2023 nousi lukemaan 71, kun se vuotta aikaisemmin oli 54.

Tutkimuksen mukaan kumppanit ovat erityisen tyytyväisiä tilaus- ja toimitusprosessien selkeyteen ja toimivuuteen, sovituista asioista kiinni pitämiseen sekä haluun kehittää toimintaa pitkäjänteisesti saadun palautteen perusteella.

Tavoitteena kumppanikokemuksen jatkuva parantaminen

Kumppanikokemustutkimuksen tavoitteena on paitsi selvittää kumppaneiden tyytyväisyyttä myös kehittää yhteistyötä entistä toimivammaksi saadun palautteen perusteella.

Ainoakodilla ollaan sitouduttu jatkamaan avointa ja läpiväkyvää vuorovaikutusta kumppaneiden kanssa sekä varmistamaan, että yhteistyö sujuu jatkossakin kaikkien osapuolten kannalta sujuvasti ja positiivisissa merkeissä. Tavoitteena on parantaa jo olemassa olevia vahvuuksia sekä käydä parannuskohteiden kimppuun aiempaa aktiivisemmin.

DENin kumppaniverkosto työllistää satoja ammattilaisia

DEN Finland työllistää välillisesti kumppaniverkostojensa kautta satoja rakennus- ja kuljetusalan ammattilaisia eri puolilla Suomea. DEN Finland on sitoutunut sosiaalisesti vastuulliseen liiketoimintaan, mikä näkyy työllistävänä vaikutuksena sekä oman henkilökunnan tyytyväisyyden lisäksi myös kumppaniverkoston tyytyväisyydestä huolehtimalla.

DENillä kumppanit otetaan mukaan kumppanikokemuksen kehittämiseen vuosittaisen tutkimuksen lisäksi myös tiiviillä yhteydenpidolla ja kumppaneiden aktiivisella kuuntelemisella.

“Meille on tärkeää, että kumppaneidemme kanssa tehty yhteistyö mahdollistaa kasvun kaikille osapuolille sekä tukee vastuullista liiketoimintaa.”

Ainoakodin asiakkaat maksavat uutta kotiaan työvaihe kerrallaan

Omakotitalon rakentaja on maailman myllerryksen myötä joutunut uudenlaisten kysymysten eteen. Miten valita luotettava ja vakavarainen kumppani sekä varmistua siitä, ettei maksa tulevasta kodista ennakkoon suuria summia? Ainoakodit rakentaa DEN Finland, joka on huolehtinut kannattavuudestaan. Uutta kotia rakennuttava asiakas maksaa vasta tehdyistä työvaiheista.

”Uuden kodin rakentamista harkitsevan kannattaa perehtyä mahdollisen kumppanin luottotietoihin, taloudelliseen tilanteeseen ja verovelkaan. Lisäksi maksuaikataulun tulisi olla tehtyjen työvaiheiden mukainen”, DEN Finlandin toimitusjohtaja Otto Tarkiainen kertoo.

Maksuerät työvaiheiden mukaan

Ainoakodin kanssa tehtävät rakennushankkeet ovat koko ajan samalla tai korkeammalla tasolla kuin talotoimituksesta maksettu osuus. Ainoakodin asiakkaat maksavat uudesta kodistaan kuudessa maksuerässä, joista viimeinen maksetaan vasta luovutustarkastuksen jälkeen. 

”Esimerkiksi kolmannen maksuerän jälkeen talossa on tehty jo vähintään lattiavalu alakerran osalta. Sitä ennen talosta on muun muassa tehty arkkitehti-, rakenne-, sekä lvi-suunnitelmat ja lupakuvat, talo on valmistettu tehtaalla, perustukset on tehty, talo on pystytetty ja kattoristikot sekä aluskate on asennettu. Asiakas on siis aina turvallisella puolella”, Tarkiainen avaa.

DEN Finland on pian myynyt jo 500 taloa tänä vuonna

DEN Finland on Suomen suurin pientalovalmistaja tuotemerkeillä Designtalo, Finnlamelli ja Ainoakoti, joka on yhteistyömerkki Keskon kanssa. Tänä vuonna DEN on myynyt yli 480 taloa ja syyskuun aikana rikotaan 500 talon rajapyykki. Taloja toimitetaan tänä vuonna yli 530, joista valtaosa on muuttovalmiita toteutuksia.

”Olemme onnistuneet haastavassa markkinassa hyvin. Olemme sopeuttaneet toimintaamme kustannussäästöillä, toteuttaneet tuloksellisen rakentamisen kehityshankkeen ja vakuuttaneet asiakkaat ajankohtaisella mallistolla ja luotettavalla toteutuksella”, Tarkiainen summaa.

DEN Finland Oy:n liikevoitto ennen liikearvopoistoja oli 6,9 m€ vuonna 2022 ja 7,7 m€ vuonna 2021. Tulosennuste vuodelle 2023 on myös positiivinen.