Ainoakodin vuosi 2023: luotettava kumppani

Vuosi 2023 oli asuntomarkkinoilla edelleen vaikea. Inflaatio, korkojen nousu ja yleinen epävarmuus ajoivat monet rakennusalan yritykset vaikeuksiin, eikä konkursseiltakaan vältytty. Ainoakoti on vakavaraisen DEN Finlandin ja K-Raudan yhteistyömerkki. Suomen suurin pientalorakentaja DEN Finland teki vuonna 2023 positiivisen liiketuloksen.

DEN Finlandin euromääräinen markkinaosuus oli muuttovalmiiden omakotitalojen osalta 30,5 %. Kappalemäärän mukaan DENin muuttovalmiiden omakotitalojen osuus on 29 %. Kaikilla laskutavoilla mitattuna DEN on Suomen suurin pientalorakentaja.

DEN Finland vahvisti markkina-asemaansa ja teki positiivisen liiketuloksen

DEN Finland onnistui toimintaympäristön haasteista huolimatta vahvistamaan markkina-asemaansa Suomen suurimpana pientalorakentajana ja tekemään positiivisen liiketuloksen. Vuonna 2023 DEN Finland toteutti 715 taloa, joista 493 muuttovalmiina. Myynti onnistuttiin säilyttämään koronaa edeltävällä tasolla ja suhteellinen kannattavuus oli hyvä. DEN Finlandin tuotemerkkejä ovat Ainoakodin lisäksi Finnlamelli ja Designtalo.

Lue lisää: DEN Finland vahvisti markkina-asemaansa ja teki positiivisen liiketuloksen. 

Työturvallisuus, henkilöstötyytyväisyys ja yhteistyökumppanien tyytyväisyys paranivat

DEN Finlandilla on tehty pitkäjänteistä työtä työturvallisuuden parantamiseksi, ja yhtiön tapaturmataajuus laski merkittävästi edellisvuodesta. Tapaturmataajuus kuvaa sairaslomaan johtaneiden tapaturmien määrää suhteessa työtunteihin.

DEN Finlandin henkilöstötyytyväisyys nousi merkittävästi vuonna 2023. Henkilöstön suositteluindeksi eNPS oli 33 (17) ja tyytyväisten osuus 88 % (67,5 %). Myös henkilöstötutkimuksen vastausprosentti nousi ja oli 70 % (60,4 %).

Myös DEN Finlandin yhteistyökumppaneiden tyytyväisyys parani vuonna 2023. Kumppanityytyväisyyttä mitataan NPS-suositteluindeksillä, joka nousi lukemaan 71, kun se vuotta aikaisemmin oli 54. Kumppanit toimittavat DEN Finlandille materiaaleja, työsuoritteita tai molempia.