Artikkelityyppi: Uutiset

Ainoakodit rakennetaan Suomessa omilla tehtailla

Pientalorakentamisen kotimainen tuotanto tukee paikallista kasvua ja kestävää kehitystä. Jokainen Ainoakoti rakennetaan DENin omilla tehtailla Nivalassa ja Alajärvellä suomalaisesta puutavarasta.

Ainoakoti-puuelementtitalot valmistetaan Nivalassa Pohjois-Pohjanmaalla ja -hirsikodit Alajärvellä Etelä-Pohjanmaalla. Molemmat tehtaat ovat DEN Finlandin omia tehtaita. Ainoakoti on DEN Finlandin ja Keskon yhteistyömerkki, ja muita DEN Finlandin talobrändejä ovat Designtalo ja Finnlamelli. DEN Finland on Suomen suurin pientalotoimittaja, ja tänä vuonna DEN toteuttaa yli 530 kotia.

Kotimainen tuotanto edistää työllisyyttä

DEN työllistää Suomessa suoraan yli 400 henkilöä ja välillisesti huomattavasti enemmän.

Rakentamisen eri vaiheet suunnittelusta materiaalien valmistukseen ja rakentamisesta logistiikkaan työllistävät oman vakituisen henkilöstön lisäksi satoja paikallisia alihankkijoita.

Kotimainen tuotanto edistää kestävää kehitystä

DENin vastuullisuustyön painopisteitä strategiakaudella 2021–2025 ovat ympäristö, turvallisuus ja terveellisyys, sekä hyvä hallintotapa.

Omilla tehtailla ja valvotuissa tuotantoketjuissa vastuullisuutta on helpompi seurata, mitata ja kehittää edelleen. Esimerkiksi Alajärven-tehdas on lämmön suhteen omavarainen, sillä sahauksesta syntyvä puru käytetään lämmöntuotantoon ja ylijäämä myydään pelleteiksi. Molemmilla tehtailla käytetään vain uusiutuvaa energiaa. Ainoakodeissa käytettävä puu on peräisin suomalaisista metsistä ja 90-prosenttisesti PEFC-sertifoitua. Puutavara ostetaan kotimaisilta sahoilta ja raaka-aineen alkuperä on selvitettävissä.

Nivalan- ja Alajärven-tehtailla elementit ja hirret säilytetään ja käsitellään säältä suojassa, ja nopea pystytys työmaalla säältä suojaan pitää rakenteet turvallisina. Hirsitaloissa on tutkitusti erinomainen sisäilma, ja elementtitaloissa käytettävät laadukkaat runko- ja eristemateriaalit pitävät myös huolta sisäilman laadusta.

DENillä työturvallisuutta parannetaan jatkuvasti, ja omia innovaatioita ovat esimerkiksi tehtaiden hengitysilman laadun parantaminen oikean ilmankosteuden avulla sekä työmailla käytettävä oma, patentoitu telinejärjestelmä, joka estää putoamisen korkealta.

Omat tehtaat mahdollistavat tuotannon joustavuuden

Ainoakodin tuotanto joustaa asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan, sillä omilla tehtailla erilaiset ja vaativatkin suunnitelmat pystytään toteuttamaan joustavasti. Tuotantoa pystytään myös ohjailemaan markkinatilanteen mukaan, ja kiireisenä aikana tehtaat pyörivät useammassa vuorossa.

Tavoitteena hiilijalanjäljen pienentäminen

DEN aloitti hiilijalanjälkilaskennan vuonna 2021. Vuonna 2022 hiilijalanjälki pieneni yhdeksän prosenttia, vaikka rakentamisen volyymi kasvoi. Liikevaihtoon suhteutettuna hiilijalanjälki pieneni lähes 16 prosenttia. 75 % hiilijalanjäljestä syntyi materiaaleista ja raaka-aineista, 21 % valmiiden rakennusten elinkaaren aikana ja 4 % tuotantoprosessista. DENin tavoitteena on pienentää hiilijalanjälkeä ja lisätä hiilineutraalien tuotteiden osuutta.

Ainoakodille kumppanit ovat enemmän kuin toimittajia

Vuosittainen kumppanikokemustutkimus osoittaa, että Ainoakodin yhteistyökumppaneiden tyytyväisyys on noussut huomattavasti viime vuodesta, vaikka se oli jo aiemmin hyvällä tasolla. Ainoakodin kumppanit ovat pitkäaikaisia yhteistyötahoja, joiden kanssa toimintaa kehitetään yhdessä.

Yhteistyökumppanit toimittavat ovet ja ikkunat, kattoristikot ja vesikatteet, kodinkoneet ja kiintokalusteet sekä tekevät perustukset, pystyttävät hirsikehikot ja elementit, maalaavat, tapetoivat ja rakentavat tulisijat. Usein myös logistiikka, eli kuljetus, huolinta ja välivarastointi hoituu kumppanien toimesta.

Ainoakodin kumppaneita ovat esimerkiksi Perustava Oy, joka rakentaa kaikkien Ainoakotien perustukset, sekä BSH Kodinkoneet, joka toimittaa Boschin kodinkoneet kaikkiin kohteisiin. Perustavan toimitusjohtaja Sampo Jäntti ja BSH Kodinkoneiden avainasiakaspäällikkö Timo Honkala kehuvat yhteistyötä, joka on enemmän kuin perinteinen asiakas-toimittajasuhde.

Eteenpäin menemisen kulttuuri ja aito halu tehdä kumppaneina töitä

Ainoakoti on osa DEN Finland Oy:ta, Suomen suurinta pientalorakentajaa.
Timo Honkala kiittelee, että DENin kanssa yhteistyö on yhteistyötä sen varsinaisessa merkityksessä.

“Koemme, että tavoittelemme DENin kanssa yhteistä päämäärää, eli tyytyväistä asiakasta. Olemme molemmat kiinnostuneita tietämään, mitä asiakkaat markkinoilla haluavat ja kehitämme yhdessä valikoimaa siihen suuntaan, asiakaslähtöisesti. Myös meidän tarpeemme on otettu huomioon ja meidän asiantuntemustamme hyödynnetty.

Jäntti kiittelee myös sitä, että kumppaneita ollaan paitsi johdon ja liiketoiminnan kehittämisen tasolla, myös kenttätasolla.

Kiitosta toimivasta viestinnästä

Viestinnässä on aina parannettavaa ja se nousi myös tämän vuoden kumppanikokemustutkimuksessa kehittämiskohteeksi. Toisaalta viestinnästä tuli myös kiitosta.

“Viestintä sujuu hyvin. Meitä kuunnellaan ja meiltä kysytään, haluamme oppia toisiltamme puolin ja toisin. Me tiedämme koko ajan, miten toisillamme menee, ja haluamme yhdessä kehittää asioita eteenpäin”, Jäntti kertoo.

“Kumppaneiden Extranet on erittäin poikkeuksellinen järjestelmä ja toimiva työkalu. Sen kautta kumppanit pääsevät tarkastelemaan tilauskantaa, mikä helpottaa myös meidän liiketoimintamme ennustettavuutta”, Honkala kehuu.

Tiedon ja näkymien jakamisen tarve on suuri erityisesti nykyisen kaltaisessa tilanteessa, jossa ennustettavuus on tavallista vaikeampaa. Siksi viestintää kehitetään edelleen, ja dialogin parantamiseksi Ainoakodilla onkin jo etsitty keinoja, joita aletaan testata yhdessä kumppaneiden kanssa. Esimerkiksi säännölliset kokoukset ja tiheämmät epämuodolliset puhelinkeskustelut parantavat tiedonkulkua puolin ja toisin.

Kumppanikokemustutkimus toteutetaan vuosittain – tyytyväisyys nousi voimakkaasti

Ainoakoti on K-Raudan ja DEN Finlandin yhteistyömerkki. DEN Finland tutkii vuosittain yhteistyökumppaneiden tyytyväisyyttä kumppanikokemustutkimuksella, jonka tämän vuoden tulokset ovat häkellyttävän hyviä. Kumppanit ovat olleet aiemminkin tyytyväisiä, mutta viimeisen vuoden aikana tyytyväisyys on noussut erityisen paljon. Kumppanityytyväisyyttä mitataan NPS-suositteluindeksillä, joka vuonna 2023 nousi lukemaan 71, kun se vuotta aikaisemmin oli 54.

Tutkimuksen mukaan kumppanit ovat erityisen tyytyväisiä tilaus- ja toimitusprosessien selkeyteen ja toimivuuteen, sovituista asioista kiinni pitämiseen sekä haluun kehittää toimintaa pitkäjänteisesti saadun palautteen perusteella.

Tavoitteena kumppanikokemuksen jatkuva parantaminen

Kumppanikokemustutkimuksen tavoitteena on paitsi selvittää kumppaneiden tyytyväisyyttä myös kehittää yhteistyötä entistä toimivammaksi saadun palautteen perusteella.

Ainoakodilla ollaan sitouduttu jatkamaan avointa ja läpiväkyvää vuorovaikutusta kumppaneiden kanssa sekä varmistamaan, että yhteistyö sujuu jatkossakin kaikkien osapuolten kannalta sujuvasti ja positiivisissa merkeissä. Tavoitteena on parantaa jo olemassa olevia vahvuuksia sekä käydä parannuskohteiden kimppuun aiempaa aktiivisemmin.

DENin kumppaniverkosto työllistää satoja ammattilaisia

DEN Finland työllistää välillisesti kumppaniverkostojensa kautta satoja rakennus- ja kuljetusalan ammattilaisia eri puolilla Suomea. DEN Finland on sitoutunut sosiaalisesti vastuulliseen liiketoimintaan, mikä näkyy työllistävänä vaikutuksena sekä oman henkilökunnan tyytyväisyyden lisäksi myös kumppaniverkoston tyytyväisyydestä huolehtimalla.

DENillä kumppanit otetaan mukaan kumppanikokemuksen kehittämiseen vuosittaisen tutkimuksen lisäksi myös tiiviillä yhteydenpidolla ja kumppaneiden aktiivisella kuuntelemisella.

“Meille on tärkeää, että kumppaneidemme kanssa tehty yhteistyö mahdollistaa kasvun kaikille osapuolille sekä tukee vastuullista liiketoimintaa.”

Ainoakodin asiakkaat maksavat uutta kotiaan työvaihe kerrallaan

Omakotitalon rakentaja on maailman myllerryksen myötä joutunut uudenlaisten kysymysten eteen. Miten valita luotettava ja vakavarainen kumppani sekä varmistua siitä, ettei maksa tulevasta kodista ennakkoon suuria summia? Ainoakodit rakentaa DEN Finland, joka on huolehtinut kannattavuudestaan. Uutta kotia rakennuttava asiakas maksaa vasta tehdyistä työvaiheista.

”Uuden kodin rakentamista harkitsevan kannattaa perehtyä mahdollisen kumppanin luottotietoihin, taloudelliseen tilanteeseen ja verovelkaan. Lisäksi maksuaikataulun tulisi olla tehtyjen työvaiheiden mukainen”, DEN Finlandin toimitusjohtaja Otto Tarkiainen kertoo.

Maksuerät työvaiheiden mukaan

Ainoakodin kanssa tehtävät rakennushankkeet ovat koko ajan samalla tai korkeammalla tasolla kuin talotoimituksesta maksettu osuus. Ainoakodin asiakkaat maksavat uudesta kodistaan kuudessa maksuerässä, joista viimeinen maksetaan vasta luovutustarkastuksen jälkeen. 

”Esimerkiksi kolmannen maksuerän jälkeen talossa on tehty jo vähintään lattiavalu alakerran osalta. Sitä ennen talosta on muun muassa tehty arkkitehti-, rakenne-, sekä lvi-suunnitelmat ja lupakuvat, talo on valmistettu tehtaalla, perustukset on tehty, talo on pystytetty ja kattoristikot sekä aluskate on asennettu. Asiakas on siis aina turvallisella puolella”, Tarkiainen avaa.

DEN Finland on pian myynyt jo 500 taloa tänä vuonna

DEN Finland on Suomen suurin pientalovalmistaja tuotemerkeillä Designtalo, Finnlamelli ja Ainoakoti, joka on yhteistyömerkki Keskon kanssa. Tänä vuonna DEN on myynyt yli 480 taloa ja syyskuun aikana rikotaan 500 talon rajapyykki. Taloja toimitetaan tänä vuonna yli 530, joista valtaosa on muuttovalmiita toteutuksia.

”Olemme onnistuneet haastavassa markkinassa hyvin. Olemme sopeuttaneet toimintaamme kustannussäästöillä, toteuttaneet tuloksellisen rakentamisen kehityshankkeen ja vakuuttaneet asiakkaat ajankohtaisella mallistolla ja luotettavalla toteutuksella”, Tarkiainen summaa.

DEN Finland Oy:n liikevoitto ennen liikearvopoistoja oli 6,9 m€ vuonna 2022 ja 7,7 m€ vuonna 2021. Tulosennuste vuodelle 2023 on myös positiivinen.

Turvallisesti taloprojektiin

Talonrakennusprojekti on yksi elämän suurimmista päätöksistä, joten kumppania valitessa on tärkeää kiinnittää huomiota useampaan tekijään. 

Rakennusala on haastavassa tilanteessa raaka-aineiden hinnanvaihteluiden, markkinoiden epävarmuuden, korkojen nousun ja inflaation johdosta. Etenkin tässä tilanteessa on tärkeää tutustua huolellisesti tulevaan kumppaniin ennen sopimuksen tekemistä, jotta voit olla luottavaisin mielin nyt ja tulevaisuudessa. 

Mihin kiinnittää huomiota talotoimittajaa valitessa? 

Yrityksen vakaa taloudellinen tilanne lisää turvaa nyt sekä pitkällä aikavälillä. Tarkista potentiaaliselta rakennuskumppanilta ainakin seuraavat asiat: 

  • Luottotiedot. Voit tilata verkosta raportin tai kysyä toimittajalta sertifikaattia luottotiedoista. 
  • Yleinen taloustilanne. Tarkista miltä yrityksen taloustilanne näyttää esimerkiksi tilinpäätöksestä. 
  • Verovelka. Voit tutustua verovelkarekisteriin ja tarkistaa yrityksen tilanteen vero.fi-sivuilta.

Taloprojektiin valitulla toimitusasteella on merkittävä vaikutus projektin vastuisiin ja sujuvuuteen. Kun valitset muuttovalmiin talotoimituksen, saat suuren osan projektista yhden sopimuksen ja yhden kumppanin kautta.  

Sopimuksen sisältöön ja toimituksen laajuuteen kannattaa tutustua tarkoin, sillä eri toimittajien tarjoukset eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Tarkista myös huolella sopimuksista asiakkaalle jäävät osuudet ja vastuut. 

DEN Finlandin ja K-Raudan kanssa turvallisesti taloprojektiin 

Ainoakotien myynnistä vastaa K-Rauta ja talotoimituksesta DEN Finland. Valitessasi Ainoakodin saat kumppaniksesi kaksi vahvaa yritystä. 

”Asiakkaamme arvostavat tällä hetkellä luotettavuutta sekä taloudellista vakautta. Lisäksi pystymme tarjoamaan nopean hankkeiden läpimenoajan sekä asiakkaalle helpon ja riskittömän muuttovalmiin talototeutuksen”, DEN Finlandin toimitusjohtaja Otto Tarkiainen kertoo. 

DEN Finland on ennakoivasti huolehtinut kannattavuudesta ja tulevaisuudesta. 

  • DEN Finland kuuluu Asiakastiedon luokituksessa Suomen vahvimpiin yrityksiin
  • DEN Finland Oy:n liikevoitto ennen liikearvopoistoja on ollut viime vuodet selkeästi positiivinen ja tulosennuste tälle vuodelle on myös positiivinen 
  • DEN Finlandilla ei ole verovelkaa 

Ainoakoti on osa suomalaista DEN Finland Oy:ta, jonka juuret pientalorakentamisessa yltävät yli 30 vuoden taakse. DEN Finland on Suomen suurin pientalorakentaja tuotemerkeillään Designtalo, Finnlamelli ja Ainoakoti, joka on yhteistyömerkki Keskon kanssa. DEN Finland on osa DEN Groupia. 

Lue lisää DEN Finlandista den.fi.

Ainoakodin juhlavuoden talomalleissa yhdistyvät rakentajien suosikit – edullista hintaa myöten

Ainoakodin ensimmäinen muuttovalmis mallisto lanseerattiin vuonna 2012 vastaamaan muuttovalmiiden talopakettien kasvavaan kysyntään. Myös 10-vuotisjuhlavuoden uudet mallit ovat asiakkaiden toiveiden täyttymys: niissä yhdistyvät kaikki ne ominaisuudet, joita rakentajat uudelta kodiltaan toivovat.   

Kesko ja DEN aloittivat yhteistyön 2010-luvun alussa, kun muuttovalmiiden talopakettien kysyntä oli vahvassa kasvussa. Syntyi K-raudan ja DENin yhteinen talobrändi Ainoakoti, joka nousi vain muutamassa vuodessa Suomen neljänneksi suurimmaksi toimijaksi.  

Ainoakodin ensimmäinen mallisto lanseerattiin vuonna 2012 ja siihen kuului seitsemän erilaista taloa. Maltillisen alun jälkeen mallisto kasvoi nopeasti ja pian paksusta talokirjasta löytyi omat talomallinsa eri asiakassegmenteille.  

Nykyinen Fiksu-talomallisto lanseerattiin vuonna 2020. Fiksu-malleissa yhdistyvät asumisen ajankohtaiset trendit, asiakkaiden toiveet ja kohtuullinen hinta. Vuonna 2021 tarjonta täydentyi hirsitalomallistolla. 

Ainoakodin uusiin juhlavuoden talomalleihin on poimittu parhaat palat Fiksu-mallistosta, mutta mallien muunneltavuutta on rajattu, mikä tuo merkittäviä kustannussäästöjä.  

Juhlatalomallien fiksu suunnittelu mahdollistaa edullisen hinnan  

Uudet juhlavuoden talomallit on suunniteltu juuri tähän aikaan, kun rakentamisen kustannukset ovat nousussa.  

– Ainoakodin juhlavuoden talomallit ovat erittäin toimivia, hyvännäköisiä ja laadukkaita, mutta samalla kustannustehokkaita. Rakentamisen kustannuksia on saatu alas muunneltavuutta rajoittamalla, mutta olemme suunnitelleet asiakkaiden toiveiden pohjalta niin hyviä malleja, että niitä halutaan ostaa ihan sellaisenaan, kertoo Ainoakodin myyntipäällikkö Aki Pelkonen DENiltä. 

Ainoakodin tuotepäällikkö Timo Lukkarila Keskolta kertoo uusien mallien vastaavan kaikilta osin nykyrakentajan vaatimuksia. 

– Uusissa malleissa, kuten muissakin Ainoakodeissa, on kiinnostavia ratkaisuja ja jänniä yksityiskohtia. Malleista löytyy asiakkaiden eniten toivomia ominaisuuksia saarekekeittiöistä ja walk-in-vaatekomeroista isoihin ikkunapintoihin. Tilankäyttö on tehostunut takavuosista eikä hukkaneliöitä ole, mikä sekin säästää sekä rakennus- että asumiskustannuksia.  

Ainoakoti on helppo tapa rakentaa unelmien koti  

Ainoakoteja on myyty kymmenessä vuodessa yli 1200 ja niitä rakentavat ihan tavalliset suomalaiset perheet. Ainoakoti on rakentajansa näköinen, sillä sisustuksen ja materiaalien osalta voi tehdä lähes rajattomasti valintoja.  

Ainoakotia myy K-Rauta, josta saa saman katon alta muuttovalmiin, sisustusvalmiin tai omatoimisen talopaketin lisäksi sisustussuunnittelijan, pihasuunnittelijan ja keittiösuunnittelijan palvelut, erittäin laajan valikoiman sisustus- ja puutarhatuotteita sekä kaiken rakentamisessa tarvittavan vasaroista ja nauloista nurmikonsiemeniin ja postilaatikkoon.

Tutustu juhlavuoden talomalleihin!

Uutuus! Yllättävän edullinen Ainoa Hirsi Reilu -mallisto

Laadukas hirsikoti on nyt mahdollinen vaihtoehto yhä useammalle, sillä toimme markkinoille kustannustehokkaasti hinnoitellun Ainoa Hirsi Reilu -malliston. Muuttovalmiita vaihtoehtoja on tarjolla aina kompaktista pikkukodista isoon perheasuntoon ja viihtyisään vapaa-ajan asuntoon saakka.

Lue lisää

Kustannusten noususta huolimatta sitoudumme asiakkaiden kanssa sovittuihin hintoihin

Rakennusala on kärsinyt pitkään jatkuneesta kustannusten noususta, joka kiihtyi äkillisesti Venäjän hyökkäyksen ja sen johdosta asetettujen talouspakotteiden vuoksi. DEN sitoutuu äkillisitä kustannuspaineista huolimatta pitämään kiinni asiakkaiden kanssa sovituista hinnoista. Keskon ja DENin yhteisen tuotemerkin Ainoakodin lisäksi DEN toteuttaa pientaloja asiakkailleen tuotemerkeillä Finnlamelli ja Designtalo.

”Me DENilllä haluamme, että asiakkaamme voivat nukkua yönsä rauhassa. Siksi me pidämme kiinni asiakkaidemme kanssa solmituista sopimuksista, emmekä esimerkiksi yksipuolisesti korota hintoja huolimatta merkittävästi nousseista kustannuksista. Kun asiakkaamme kohde on rakennusvaiheessa, ei hintoihin tule meidän puoleltamme muutoksia, vaan hanke toteutetaan sovitusti”, kertoo DENin Ainoakoti-, Designtalo-, ja Finnlamelli-brändeistä vastaava liiketoimintajohtaja Otto Tarkiainen.

DEN on pitkäjänteisesti kehittänyt toimintansa tehokkuutta ja tehnyt tiivistä yhteistyötä hankintakumppaneidensa kanssa materiaalien ja raaka-aineiden hintojen ja saatavuuden hallinnan parantamiseksi. Tämä mahdollistaa asiakkaille luotettavan ja turvatun talototeutuksen myös muuttuvissa olosuhteissa.

”Alkuvuoden aikana historiallisen moni asiakas on aloittanut taloprojektin kanssamme. Uskomme, että tähän on vaikuttanut pitkäjänteinen työmme rakentamisen laadun parantamiseksi sekä vahva sitoutumisemme yhteisesti sovittuun hintaan ja aikatauluun”, Tarkiainen sanoo.

Me DENillä teemme vastuullista ja kestävää työtä asiakkaidemme elämän isoimpien hankintojen parissa.

DEN on suomalainen yritys, jonka juuret pientalorakentamisessa yltävät yli 30 vuoden taakse. Meitä ohjaavat yhdessä valitut arvomme: arvostus, rohkeus, vastuullisuus ja onnellisuus. Konsernissa työskentelee yli 500 ammattilaista. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 209 miljoonaa euroa.

DENin muodostavat muuttovalmiiden omakotitalojen edelläkävijä Designtalo, luonnollisesti parhaiden hirsikotien Finnlamelli, K-Raudan yhteistyömallistomme Ainoakoti, harraste-, varasto- ja toimitilojen Talliosake sekä talotekniikan suunnittelun ja asennusten huippuosaaja DEN Tekniikka. Talliosake ja Finnlamelli panostavat myös kansainvälisille markkinoille. Lue lisää: den.fi.

Avoin työpaikka: talomyyjä Järvenpään K-Rautaan

Koti on tärkein yksittäinen hankinta, jonka perhe tekee elämässään. Sinulla on mahdollisuus olla mukana rakentamassa perheen unelmaa luotettavasti yhdessä Ainoakoti-, Kimara- ja K-Rauta-huippubrändien kanssa. Haemme nyt

TALOMYYJÄÄ JÄRVENPÄÄHÄN

Pitkälti yli tuhat toimitettua Ainoakotia ja 25 vuoden kokemus Kimara hirsitalojen ja -mökkien toimituksista kertovat asiakkaidemme arvostuksesta ja halusta rakentaa omaa unelmaa kanssamme sekä onnistuneista talomalleistamme.

K-Raudan talomyyjänä menestyminen edellyttää aktiivisuutta asiakkaiden kanssa sekä kykyä oikeasti kuunnella asiakasta, ymmärtää hänen tarpeensa ja löytää niihin sopiva ratkaisu.

Aikaisempi kokemus talomyynnistä katsotaan eduksi, mutta rohkea asenne myyntityötä kohtaan ratkaisee. Edustat tuotemerkkejä omalla alueellasi. Työaika asettuu tilanteen mukaan päivälle ja illalle sekä joskus viikonloppuihin.

Suunnittelet päiväsi ja viikkosi itse myyntitavoitteen mukaisesti. Päiväsi pitävät sisällään niin asiakaskäyntien varaamista, asiakastapaamisia kuin tarjousten tekoa ja tietenkin kauppaneuvotteluita.

Tarjoamme sinulle pitkäaikaisen työn tunnettujen brändien parissa samalla, kun saat Suomen suurimman rautakaupan ja johtavien talotehtaiden tuen. Saat kattavan perehdytyksen ja ammattitaitoiset kollegat. 

Hallitset perus-IT-työkalut (MS Office) ja kommunikoit sujuvasti suomeksi. Englannin osaaminen on etu. Toivomme Sinulta teknistä tai kaupallista koulutustaustaa. Rakennustekniikan tuntemus on etu. 

Työantajanasi on K-Rauta Järvenpää, joten saat käyttöösi valtakunnallisen ketjun tuen, asiakasvirrat ja tuotevalikoiman sekä kilpailukykyiset ansaintamahdollisuudet.

 

Jätä hakemuksesi 24.9. mennessä sähköpostilla osoitteeseen ari.koski@kesko.fi 

Toimi mahdollisimman pian – käsittelemme hakemuksia jo hakuajalla ja palkkaamme sopivan kandidaatin heti löydettyämme.

Tule kesällä esittelemään Ainoakotia Asuntomessuille Naantaliin

Tarjoamme sinulle erinomaisen kesätyöpaikan asiakaspalvelutehtävissä Naantalin Asuntomessuilla 14.7.- 15.8.

Tehtävänäsi on esitellä Villa Aalto -messutaloamme ja vastata kävijöiden kysymysiin talosta. Saat hyvän koulutuksen työhösi, minkä lisäksi sinulla on tukenasi paikan päällä varsinaiset talomyynnin ammattilaiset.

Työssäsi onnistut, jos olet

  • Oma-aloitteinen
  • Reipas ja ennakkoluuloton
  • Helposti lähestyttävä ja sosiaalinen
  • Täsmällinen

Tarjoamme sinulle messuvaatteet, ruokaliput, reilun korvauksen tehdystä työstä, sekä iloisen ja positiivisen porukan ympärillesi.

Ole nopea, sillä alamme käydä hakemuksia heti lävitse ja paikat täytetään sopivien kandidaattien löydyttyä.

Lähetä hakemuksesi 15.5. mennessä hakuportaalin kautta.

Lisätietoja antaa myyntipäällikkö Tomi Pokki +358 40 146 8887 

 

Ainoakoti on DEN Finland Oy:n ja Keskon yhteistyömerkki. Muuttovalmiiden Ainoakotien myynnistä vastaa K-Rauta.

Tule talomyyjäksi Vantaalle tai Järvenpäähän Copy

Haluatko ottaa myyntiurallasi seuraavan askeleen ja siirtyä myynnin kuninkuuslajiin – ja alan parhaiden brändien palvelukseen? Oletko jo kunnianhimoinen ja innokas myynnin taitaja tai matkalla sellaiseksi? Haluatko olla mukana toteuttamassa asiakkaidemme suurimpia unelmia omasta kodista tai mökistä?

Haemme TALOMYYJÄÄ Vantaalle ja Järvenpäähän.

Talomyyjänä vastaat Muuttovalmiiden Ainoakotien sekä Kimara-hirsitalojen ja -mökkien myynnistä omalla alueellasi. Toimenkuvaasi kuuluvat myyntityö sekä asiakkaiden toiveiden kartoittaminen. Lisäksi huolehdit asiakashankinnasta, asiakassuhteen hoidosta sekä kaupanjälkeisistä toimenpiteistä.

Tehtävässä menestyminen edellyttää aktiivista asiakaspalveluasennetta, terävää otetta myyntityöhön, kykyä kuunnella asiakasta ja halua löytää sopiva ratkaisu asiakkaan tarpeisiin. Kykenet itsenäiseen työskentelyyn ja verkostoidut sosiaalisissa tilanteissa luontevasti. Aikaisempi kokemus asiakassuhteen hoidosta ja myynnistä katsotaan eduksi, mutta rohkea asenne ratkaisee. Tarjoamme tehtävään valitulle kattavan tuote- ja myyntikoulutuksen.

Tarvitset käyttöösi oman auton, muut työkalut menestymisesi tueksi saat meiltä.

Jätä hakemuksesi viimeistään 8.1.2021 sähköpostilla osoitteeseen ari.koski@kesko.fi